La mirada il·lustrada

Museu Nacional d’Art de Catalunya i Eina

26 Reportatges gràfics del museu. MNAC, Barcelona 2015

 
2015-11-10-13-05-06
 
2015-11-10-13-05-17
 
2015-11-10-13-05-49
 
2015-11-10-13-13-10
 
2015-11-10-13-13-29
 
2015-11-10-13-14-25
 
2015-11-10-13-18-43